สถานที่รับแขก พักผ่อน

ศาลาที่รับแขก
 ที่พักห้องรับแขก
 
ห้องน้ำสะอาด
 
ลานจอดรถ
ห้องอบสมุนไพร ฟรี
( เปิดเวลา 16.00 น. - 20.00 น. ทุกวัน )